Educația SMART pentru adulți

Parteneri
: Italia, România, Grecia, Spania

Număr de referință
: 2018-1-IT02-KA204-048099

Perioada de desfășurare
: 01.10.2018 – 30.09.2020

Educația SMART pentru adulți este un proiect de parteneriat strategic pentru inovare în educația adulților cu o durată de 24 de luni. Proiectul Educația SMART pentru adulți vizează să răspundă unor priorități ale programului Erasmus+ în educația adulților. Un factor esențial pentru încurajarea incluziunii sociale și profesionale a adulților cu joasă calificare este întărirea și actualizarea constantă a competențelor profesionale ale educatorilor, o cerință esențială pentru facilitarea transmiterii abilităților alfabetice, matematice, digitale și transversale ale adulților. 

Abilitățile profesionale necesită unelte și metodologii eterogene și inovatoare, variind de la posibilitatea de a dezvolta strategii de învățare personalizate, la posibilitatea de a ajuta adulții să evalueze aptitudinile dobândite pe parcursul vieții, să identifice orice necesități de formare în legătură cu obiectivele vieții, strategii posibile pentru dobândirea și / sau dezvoltarea de abilități și cunoștințe suplimentare și să le regândească ei înșiși.

Grupul țintă direct al proiectului sunt educatorii (profesori, formatori, asistenți sociali) implicați în educația permanentă a adulților; grupul țintă indirect al proiectului sunt adulții cu calificare joasă. Proiectul urmărește să ofere educatorilor instrumente digitale, resurse de predare cu surse deschise, metodologii inovatoare de învățare și seturi de instrumente de evaluare digitală (e-evaluare) care facilitează sarcina acestora de a implica grupul adulților cei mai expuși riscului de excluziune socială. Aceste instrumente digitale permit educatorilor să consolideze eficiența activităților lor de formare, să creeze propuneri de pregătire angajate și creative, să facă schimb de cunoștințe și de know-how cu alți educatori la nivel național și european; să evalueze abilitățile de bază și soft ale adulților cu nivel scăzut de calificare, ajutându-i să planifice căile de viață care îmbunătățesc nivelurile de incluziune socială și de muncă.

Folosirea sistematică a instrumentelor digitale facilitează sarcina educatorilor de a face ca acțiunile educaționale și de formare să fie plăcute, motivaționale și ușor accesibile adulților, în special celor care, din motive legate de extracția socială, vârsta, sexul, starea economică, istoria vieții, loc de origine, au dificultăți în accesarea căilor clasice de educație și formare.