Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
Română (România)English (United Kingdom)

Creative Approach to Key Competence Building for Marginalized Young Adults (CRE8IVE)

Număr de referință: 2015-2-RO01-KA205-015354
Parteneri: România, Italia, Irlanda, Cipru, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Finlanda

Perioada de desfășurare: 01.10.2015 – 01.10.2017

O economie dinamică, cu un accent pe învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să se bazeze pe un sector de educație dinamic și, în timp ce abordarea abandonului școlar este unul dintre obiectivele prioritare ale Strategiei Europa 2020, abordarea deficitelor de calificare și construirea competențelor cheie pentru tinerii șomeri aflați deja în afara sistemului de învățământ este un obiectiv-cheie al ET 2020. Tinerii europeni fără un set de skills-uri dezvoltate vor deveni tot mai marginalizați. Țările care nu reușesc să rezolve aceste probleme vor pierde competitivitatea.

Scopul acestui proiect este de a sprijini inovarea în educație pentru tineri-la-risc prin susținerea dezvoltării profesionale continue (CPD) a lucrătorilor de tineret și specialiștilor din învățământ care lucrează în acest domeniu. Partenerii din consorțiu consideră că există un decalaj în furnizarea de instruire CPD pentru profesioniștii care lucrează cu persoane tinere marginalizate în ce privește utilizarea instrumentelor creative. Pentru a rezolva acest deficit, proiectul va dezvolta, testa și pilota o suită de materiale acreditate de formare a formatorilor, care introduc lucrătorii de tineret și profesorii din învățământ la utilizarea de mass-media digitale, povestiri, teatru și muzică pentru dezvoltarea competențelor-cheie.

CRE8IVE răspunde la provocarea de a se asigura că tinerii cu o istorie educațională non-tradițională pot beneficia de intervenții pedagogice inovatoare de a dobândi competențele cheie pentru cetățenia activă și dezvoltarea personală.