PALS - Parteneri în educaţia adulţilor

GRU-11-P-LP-122-CL-UK

Parteneri: Marea Britanie, Franța, Slovacia, Portugalia, România, Grecia
Perioada de desfășurare: 01.08.2011 - 31.07.2013

Parteneriatul propus va promova și dezvolta printre adulți o cultură a învățării, mai ales pentru aceia care sunt dezavantajați și marginalizați, expuși riscului de excludere socială, adulți cu acces limitat sau fără acces la oportunitățile de educație și instruire.

Parteneriatul va realiza o rețea sustenabilă de “cercuri/grupe de învățare” în fiecare țară participantă și care vor reprezenta un mecanism pentru a ajunge la adulții dezavantajați, pentru a-i convinge, motiva și lărgi participarea adulților dezavantajați. Un “cerc/grup de învățare” înseamnă o serie de discuții, demonstrații, lecturi și prezentări prin care/cu ajutorul cărora membrii grupului vor încerca să-și împărtășească cunoștințele și experiența, să-și însușească noi informații și să folosească și testeze noi priceperi și deprinderi (skills-uri). “Cercurile/grupurile de învățare” vor utiliza capitalul social din comunitățile locale și-i vor ajuta pe locuitori să se implice direct și să-și asume o mai mare responsabilitate în legătură cu propria lor învățare/instruire. Învățarea va acoperi o gamă largă de subiecte, în funcție de nevoile și interesul studenților dar în punctul central se va afla dezvoltarea sustenabilă, dimensiunea globala (inclusiv UE), skills-urile/priceperile și deprinderile de bază  precum și folosirea tehnologiei informației.

Parteneriatul va dezvolta în continuare abordarea “cercurilor/grupurilor de învățare” printr-un model, să producă un set de unelte (toolkit) pentru a angaja în procesul de învățare o comunitate mai mare de adulți, mai ales pe aceia dezavantajați, marginalizați, izolați și excluși social.