Meet the Need. Vocational Teaching Material Supporting the Integration of Migrants into the Labour Market

511016–LLP–1–2010–1–AT-Grundtvig-GMP

Parteneri: Austria, Danemarca, Germania, Italia, Scoția, România
Perioada de derulare: 01.01.2011 - 31.12.2012

Migrația este un subiect din ce în ce mai relevant în UE. Mai ales “vechii” UE–MS sunt țări țintă trebuind să facă față în acest fel provocării de a îmbunătăți procesul de integrare al migranților în societate.

În acest sens, încurajarea independenței migranților precum și includerea socială prin integrarea în piața muncii este o sarcină majoră; iar participarea la cursurile de învățare a unei a doua limbi poate fi privită ca un pas relevant în această direcție. O mare varietate de cursuri de limbă pentru migranți sunt oferite de UE-MS, dar de cele mai multe ori fără a ținti un anumit domeniu vocațional/profesional. Profesorii de limbă scot în evidență cererea crescândă pentru un asemenea material. Meet the Need are, în consecință, ca scop dezvoltarea unui material didactic și lingvistic legat de limbajul unui anumit domeniu profesional incluzând terminologia, modalități de exprimare și skills-urile (priceperi și deprinderi) necesare în domeniul respectiv. Meet the Need are următoarele obiective:

  • Să analizeze cerințele specifice de limbă și comunicare din domeniile ocupaționale selectate, cu relevanță majoră pentru populația de migranți;

  • Să analizeze cerințele specifice ale domeniului vocațional respectiv în ceea ce privește materialul didactic și lingvistic pentru predarea limbii;

  • Să realizeze un compendiu care să includă material didactic și lingvistic pentru predarea limbii pentru 5 meserii/profesii selectate/editate pentru a fi folosite la cursurile de predare a celei de a doua limbi pentru adulți;

  • Să promoveze includerea socială a migranților prin îmbunătățirea competențelor pentru cea de a doua limbă ținând seama de profesia lor, sprijinind în acest fel integrarea lor în piața muncii.

Compendiul va conține un limbaj tehnic și modalități de exprimare pentru ocupațiile selectate. Pentru a fi siguri că produsul va veni în întâmpinarea cerințelor/nevoilor practicii, toți pașii proiectului vor fi realizări în strânsă colaborare atât cu profesorii celei de a doua limbi cât și cu angajatorii. Compendiul va fi editat în conformitate cu nevoile profesorilor și traduse în limbile partenerilor. Va putea fi accesat pe scară largă de profesorii care predau cea de-a doua limbă precum și de instituțiile educaționale prin diseminarea activităților în toate țările. Aceasta va asigura o contribuție UE precum și calitatea educației adulților pe termen lung.

Echipa de proiect: Gabriel Dobrescu, Reghina Georgescu, Carmen Marica

Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul proiectului: www.meet-the-need-project.eu