Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
Română (România)English (United Kingdom)
BUCLE CIRCULARE (CIRCULAR LOOPS) - Economie circulară de la întreprinderile sociale la clienții lor
 
Parteneri: Austria, Portugalia, România, Italia, Germania, Spania
 
Număr de referință: 2020-1-AT01-KA202-078021
 
Perioada de desfășurare: 01.09.2020 – 31.08.2023
 
Comisia UE încurajează punerea în aplicare a unei economii verzi incluzive, capabilă să genereze creștere economică, să creeze locuri de muncă și să reducă sărăcia printr-un management durabil. Majoritatea inițiativelor luate lasă în urmă întreprinderile sociale - un puternic creator de locuri de muncă și dezvoltator de afaceri, ajungând la 2,8 milioane de întreprinderi din economia socială în UE, angajând aproximativ 19,1 milioane de oameni. O imagine de ansamblu din țările partenere a arătat că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește formarea în economia circulară, dar totuși cu puțină expresie, și este un fapt că niciun partener nu are măsuri specifice pentru întreprinderile sociale.
CIRCULAR LOOPS își propune să încurajeze abordarea economiei circulare în întreprinderile sociale, prin promovarea conceptului de economie socială circulară. Proiectul urmărește crearea unui pachet transferabil de resurse pentru a îmbunătăți cunoștințele despre economia circulară socială în fiecare context.

Obiectivele CIRCULAR LOOPS sunt:
- Să dentifice practicile economiei sociale din țările partenere, caracteristicile sale și factorii cheie de succes;
- Co-crearea unei metodologii și metode creative pentru a sprijini managerii întreprinderilor sociale să introducă economia circulară în afacerile lor;
- Să stabilească un program de învățare pentru managerii întreprinderilor sociale pentru a stimula practicile economiei sociale circulare;
- Să adapteze „pânza modelului de afaceri circular social (SCBMC)” în digital și utilizând o abordare de proiectare strategică;
- Proiectarea și implementarea unui program de mentorat de la egal la egal pentru întreprinderile sociale pentru a le ghida în procesul de „circulație circulară”.
Pentru a atinge aceste obiective, partenerii dezvoltă 3 rezultate intelectuale:
IO1-Cartografierea scenei: practici și metodologie inspiratoare pentru a intra în circulație socială: cadru metodologic începând cu o analiză la fața locului a fiecărei țări partenere cu privire la practicile implementate și care ar putea inspira inovație;
IO2- Soluție de abilitare pentru întreprinderile sociale pentru a „merge circular”: program de învățare sistemică și integrativă, care cuprinde implementarea metodologiei create (IO1), 1 material de învățare pentru a extinde cunoștințele managerilor întreprinderilor sociale;
IO3 - Program de mentorat de la egal la egal: proces de mentorat de grup pentru a sprijini și consilia managerii întreprinderilor sociale să implementeze principiile economiei circulare în afacerile lor.
Rezultatele așteptate ale buclelor circulare sunt:
- 35 practici inspiratoare din întreprinderile sociale pentru a încorpora economia circulară documentată într-un catalog
- 20 tehnici care compun 1 metodologie pentru dezvoltarea economiei circulare în întreprinderile sociale
- 1 platformă de învățare online pentru învățare digitală, încorporând procesul de „circulare circulară”
- 1 program de curs pentru a ghida programul de învățare
- 12 materiale față în față, 18 materiale online și 1 proces pas cu pas disponibile prin intermediul platformei de învățare online, compunând un program de învățare pentru a stimula economia circulară pentru întreprinderile sociale
- 1 joc de societate provocând managerii întreprinderilor sociale și mentorii să dezvolte și să monitorizeze procesul
- 6 resurse specifice pentru mentori în cadrul unui program de mentorat de la egal la egal creat pentru a sprijini direct managerii întreprinderilor sociale, acoperind mentoratul de grup (model / structură orientată spre obiective) și ambalat într-un manual de instrucțiuni pentru mentori
- 1 ghid de instrucțiuni pentru întreprinderile sociale, despre modul de utilizare a metodologiei, metodelor și jocului
- 24 întreprinderi sociale implicate în colectarea și validarea practicilor inspiratoare
- 72 de consumatori implicați în faza de cercetare (IO1)
- 36 experți în domeniu implicați în validarea IO1
- 108 manageri ai întreprinderilor sociale angajați în programul de învățare
- 6 formatori implicați
- 18 mentori voluntari implicați
- 235 de părți interesate, manageri de întreprinderi sociale, experți în economie circulară și afaceri sociale, educatori pentru adulți, consilieri în afaceri, avocați, factori de decizie, printre alții, în evenimente multiplicatoare
- 723 de persoane care accesează platforma de învățare online
- 20 de membri ai personalului și voluntarilor din țările partenere care au participat la 1 curs de formare comună pe termen scurt
- 6 întâlniri transnaționale de proiect, care implică un total de 62 de reprezentanți ai organizațiilor partenere, din 6 țări diferite
- 6 ateliere de validare în cadrul IO1
- 12 evenimente pilot pentru programul de învățare și mentorat
- 54 sesiuni de mentorat de grup
- 12 evenimente multiplicatoare, inclusiv o conferință finală
- 6 rapoarte de țară privind faza de experimentare și 1 raport pilot

La sfârșitul proiectului, partenerii prevăd că managerii întreprinderilor sociale finalizează cu succes programul de învățare și mentorat, evaluându-l cu o satisfacție bună, fiind angajați cu un plan de implementare a economiei circulare. Mai mult, partenerii caută cereri din partea managerilor întreprinderilor sociale pentru formare continuă și consolidarea capacităților pentru personalul lor.

 

 

 

 
Noutăți


Asociația pentru Educație și Dezvoltare Durabilă anunță pentru anul 2021 lansarea a două noi proiecte finanțate de Comisia Europeana în cadrul programului Erasmus+, Apel special pe proiecte de creativitate:

Construirea inteligenței culturale și creșterea gradului de conștientizare a diversității prin intermediul disciplinelor artistice (PUNE IN PRACTICĂ)

RecyclArt: reciclare creativă proiectuală pentru a recompensa mediul

Vizitatori online
Avem 61 vizitatori online
Vizitatori
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi:61
mod_vvisit_counterIeri:0
mod_vvisit_counterUltima săptămână:0
mod_vvisit_counterUltima lună:0

IP-ul tău: 54.227.97.219
Login Form