RomABC avansează - Dezvoltarea continuă a instrumentelor inovatoare pentru combaterea analfabetismului funcțional al romilor și al altor grupuri vulnerabile din Europa
 
Parteneri: Germania, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovacia
 
Număr de referință: 2020-1-DE02-KA204-007388
 
Perioada de desfășurare: 01.09.2020 – 31.08.2022
 
Potrivit UNESCO, un număr estimat de 73 de milioane de europeni adulți sunt considerați analfabeți funcționali. Aceasta este egală cu 1/5 din populația angajabilă cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani. Luând în considerare cifre de încredere privind extinderea analfabetismului funcțional (de exemplu, studiu de nivel 1 în Germania), aceasta se referă la 6,2 milioane adulți în Germania, 2 milioane în Grecia, 1,2 milioane în Ungaria, 0,2 milioane în Macedonia de Nord, 3,8 milioane în România, 0,8 milioane în Serbia și 0,5 milioane în Slovacia. Din păcate, nu există cifre valabile cu privire la rata de alfabetizare a romilor. Experții spun că ponderea analfabetilor funcționali în rândul adulților din regiunile urbane din țările partenere este de aproximativ 60%, în zonele rurale, parțial până la 80%. Femeile sunt îndeosebi vizate.

Din păcate, nivelul scăzut de educație este încă un motiv relevant pentru discriminarea permanentă a romilor. Dezavantajele din sectorul educației, care este un domeniu central pentru integrarea socială și creșterea unei generații atât de tinere, sunt deosebit de vizibile. Există o segregare reală.
De multe ori, analfabetismul funcțional este motivul accesului dificil al romilor la educație și angajare ca bază pentru integrarea lor socială.
Din acest motiv, în cadrul parteneriatelor strategice „RomABC merge în Europa!”  și „RomABC - următoarea dimensiune ” a fost dezvoltat un curriculum pentru cursuri de alfabetizare pentru îmbunătățirea alfabetizării romilor în domeniile citirii, scrierii, calculelor și informaticii, care este în conformitate cu nevoile lor specifice. În timpul testării acestui curriculum în cadrul cursurilor corespunzătoare, a devenit evident că o alfabetizare insuficientă în materie de sănătate și o lipsă de cunoștințe civice de bază limitează în mod relevant viața de zi cu zi a romilor.
Prin urmare, dezvoltarea în continuare a Curriculum-ului pentru creșterea gradului de alfabetizare a romilor adulți este centrul de follow-up al proiectului nostru.
Ponderea ridicată comparabilă a analfabetilor funcționali în rândul romilor nu necesită doar o ofertă posibilă la nivel național de cursuri de alfabetizare adaptate, educatori adulți instruiți în consecință, ci și oferte de formare inovatoare și material de instruire adecvat. Aceste nevoi vor fi acoperite în proiect prin:
- dezvoltarea în continuare a Manualului pentru formatori, inclusiv vocabularele
- educarea formatorilor într-o pregătire pilot
- utilizarea materialului de instruire pentru webinarii
- dezvoltarea unui curs de învățare mixtă pentru alfabetizarea romilor de la nivelul 3.
 
În cadrul unui studiu pe care partenerii îl vor implementa în țările lor, vor fi identificate grupuri țintă dezavantajate suplimentare pentru care ar fi necesare și cursuri de alfabetizare personalizate. Nevoile rezultate pentru modificarea Curriculumului și a Manualului vor fi aflate, de asemenea.

„RomABC avansează” va fi implementat de organizații partenere din Germania, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovacia și vizează în special reducerea numărului de analfabeți funcționali în rândul romilor adulți, creșterea capacității de angajare a acestora și creșterea din ponderea lor în măsurile de educație a adulților. Astfel, proiectul contribuie concret la implementarea cadrului post-2020-UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și strategiile naționale corespunzătoare ale țărilor partenere.