pROceed - Identificarea celor mai bune practici europene pentru orientare profesională, consiliere în carieră și pregătirea locurilor de muncă și adaptarea lor posibilă pentru romi
 
Parteneri: Slovacia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, România, Serbia
 
Număr de referință: 2020-1-SK01-KA202-078259
 
Perioada de desfășurare: 01.09.2020 – 28.02.2022
 
„… Aceștia sunt ca niște corbi, le este frică de munca grea și de oamenii nomazi neliniștiți ...” - dacă vine vorba de „țigani”, suntem repede cu prejudecăți. Și mai problematic este faptul că pot fi mobilizate oricând, ceea ce este dovedit într-un mod foarte trist de revolte obișnuite și condițiile lor reale de viață.
Fără îndoială - și acest lucru nu a fost confirmat doar de ultimul Summit al romilor - „... integrarea romilor este în derulare în toată Europa. Mai mulți copii romi urmează o școală primară; există mai multe programe de sprijin pentru romii care au nevoie de un loc de muncă, de un apartament sau de acces la îngrijiri de sănătate."

În ciuda progresului obținut, care se datorează în mare parte „Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020”, aceștia sunt încă cei mai săraci, cei mai preocupați de șomaj, cei mai puțin educați și cei mai arestați europeni.
Un motiv relevant pentru discriminarea permanentă a romilor este nivelul scăzut de educație al acestora. Participarea romilor la educație se reduce clar după învățământul obligatoriu. Rata șomajului acestora este în medie de 70%. Rata femeilor este și mai mare.
Un alt mare obstacol în calea accesului romilor la educație și angajare este acela că aceștia nu sunt conștienți de propriile talente, abilități și competențe. Mai mult, majoritatea nu sunt implicati cu adevărat în orientarea profesională și în planificarea carierei.
Pe de altă parte, știm că educația și ocuparea forței de muncă sunt cheia integrării sociale. Pentru dezvoltarea economică a unei țări, romii sunt indispensabili ca angajați în general și în special ca muncitori calificați.

Primul obiectiv al „pROceed” este identificarea celor mai bune practici europene pentru orientare profesională, îndrumare în carieră și pregătirea locurilor de muncă, care pot fi adaptate atât cerințelor concrete ale educației profesionale, cât și pieței muncii și nevoilor specifice ale grupului țintă din țările partenere. În al doilea rând, partenerii vor iniția un dialog cu părțile interesate relevante din domeniile care vor - ca al treilea pas - să dezvolte împreună concepte pentru proiecte de urmărire