WE START! – Educația femeilor și Abordare Strategică pentru Formare

Parteneri: Italia, Grecia, România, Austria, Germania, Cipru

Număr de referință: 2018-1-IT01-KA202-006786

Perioada de desfășurare: 03.09.2018 – 02.08.2021

WE START! este un proiect de parteneriat strategic pentru inovare în domeniul VET cu o durată de 35 de luni. Prioritatea la care răspunde este cea a incluziunii sociale. În special, proiectul intenționează să dezvolte procesele de participare, cetățenia activă și incluziunea socială; să crească abilitățile digitale pentru a reduce diferențele de gen; să favorizeze accesul la formarea inițială și continuă a femeilor în vârstă de 25-40 de ani care sunt cetățeni europeni, cetățeni ne-europeni, apatrizi, refugiați, romi, mame singure, femei supuse legăturilor familiale și / sau legăturilor religioase, femei care trăiesc în zonele rurale. Pentru a sprijini implicarea activă a femeilor vizate, participarea profesioniștilor identificați de parteneri este prevăzută printre: formatori, sociologi, educatori, psihologi, profesori și consilieri.

Pentru a atinge obiectivele identificate, WE START! propune realizarea a 4 produse intelectuale:

1. un Ghid privind metodologiile, metodele și instrumentele tehnologice inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale a femeilor

2. o Platformă de Învățare Socială (S.L.P.) care poate fi utilizată și disponibilă pe dispozitivele digitale

3. o evaluare a instrumentelor (autoevaluare, e-evaluare, evaluare colegială) capabilă să măsoare aptitudinile (fundamentale și transversale) ale femeilor țintă ale proiectului și orice schimbări care au avut loc după realizarea căilor prin intermediul S.L.P.

4. un Document de Politică care vizează să ofere factorilor de decizie indicații și sugestii în ceea ce privește incluziunea socială a femeilor vizate, creșterea nivelului participării active, metodele de facilitare a accesului la formarea profesională și reducerea diferențelor de gen în ceea ce privește tehnologiile informaționale.