Activități

 • Realizarea de parteneriate locale, regionale, naționale și europene în vederea punerii în practică a conceptului de învățare permanentă
   
 • Realizarea de programe complementare/cursuri de învățare continuă formală, non-formală și informală
   
 • Implementarea tehnologiilor informaționale ICT pentru eficientizarea procesului de învățare
   
 • Realizarea unui sistem de consultanță, informare și formare privind orientarea profesională pe tot parcursul vieții
   
 • Realizarea de softuri educaționale ca suporturi pentru învățarea permanentă
   
 • Realizarea unei politici de promovare a conceptului de „lifelong learning” în scopul acceptării acestuia ca parte a vieții moderne
   
 • Elaborarea și dezvoltarea de programe pentru educația copiilor, a tinerilor, a adulților de vârsta a III-a (seniorilor)
   
 • Elaborarea și dezvoltarea de programe privind accesul la educație și integrare socială a grupurilor de persoane defavorizate (persoane cu handicap, grupuri minoritare, persoane în închisoare, imigranți etc.)

CURSURI DE FORMARE

Noțiuni fundamentale de igienă (NFI)

Conform ORDINului nr.1225 / 24.12.2003 orice activitate de producție și de comercializare a produselor alimentare, de alimentație publică și colectivă, serviciile și producția de apă potabilă, precum și serviciile de întreținere corporală se exercită numai cu personal calificat. Personalul calificat din activitățile menționate mai sus are obligația legală a instruirii periodice în vederea însușirii noțiunilor fundamentale de igienă, activitate organizată și finalizată cu examinare și certificare. În procesul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă este cuprins personalul din următoarele categorii de unități:

 1. Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, inclusiv alimentație publică și a colectivităților - Modulul 1
   
 2. Servicii de curățenie în unități de asistență medicala, colectivități de copii și tineri, unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.) - Modulul 2
   
 3. Producția și distribuția apei potabile, producția apei îmbuteliate - Modulul 3
   
 4. Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.) - Modulul 4

 5. Servicii tip dezinfecție, dezinsecție, deratizare - Modulul 5

Asociația pentru Educație și Dezvoltare Durabilă este avizată să realizeze programe de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aviz nr. 74664/06.12.2010 al Ministerului Sănătății, respectiv aviz nr. 24632/18.01.2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Suport de curs - Modulul I

Suport de curs - Modulul II

Suport de curs - Modulul IV